Aulad Read & Play
Aulad Read & Play
Sort by
Show result

- Menggalakkan anak menggunakan perkataan tasbeeh, tahmeed dan takbir
- Berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah
- Mengetahui fakta tentang haiwan
- Lakaran yang sangat menarik amat sesuai untuk sesi bercerita
- Bahan bacaan yang sesuai untuk anak berumur 5-12 tahun
- Sesuai untuk dibaca untuk sesi Read Aloud bersama anak berumur 0-4 tahun
- Hubung kait antara Sains dan Quran

RM15.00